Concurs de direcció i borsa de treball

Dimarts, 21 de juny, vàrem assistir a l’IMEB a la reunió de la Junta de Valoració del concurs de direcció. 


Dels 36 llocs de treball que sortien enguany, van quedar finalment 3 escoles per cobrir, que seran adjudicades per la borsa de treball de directors/res. La majoria de centres continuen projecte, i hi haurà un canvi singular a l’escola bressol El Torrent que gestionarà  -a partir de setembre-  un espai familiar. En aquesta ocasió s’han presentat 4 educadores que optaven a direcció.

Resultats Puntuació (Accés per bulevard)

Assignació Centres (Accés per bulevard)

Borsa de treball
Ja tenim els resultats de l'ampliació de la borsa de treball d’educadora de bressol. De les 1097 persones presentades, 858 van treure una nota de 5 o més i hi ha 239 suspesos . La nota de tall ha estat 7’07 ; com que van passar 258 persones, es va acordar incloure-les al bloc C de la borsa de treball . Es van tenir presents els mèrits per desempatar i ordenar la llista definitiva.