Pla de Formació transversal 2016-2017 de l'Ajuntament de Barcelona

Procés de preinscripció fins el 27 de
maig.
En el document Pla de formació transversal 2016.xlsx trobareu una descripció de tota l'oferta que, des de la Gerència de Recursos Humans i Organització, s'ofereix com a formació transversal a l'Ajuntament de Barcelona i els seus ens instrumentals dins el període 2016-2017.

Les persones interessades a realitzar algun dels cursos relacionats han d’enviar un correu a formació.ceb@gencat.cat abans del dia 27 de maig  indicant les dades personals, nom cognoms i núm. DNI, el codi i nom de l’acció formativa i la prioritat (alta o baixa).

Podeu triar com a màxim 3 accions formatives

L’elecció ha d’estar orientada al lloc de treball i serà validada per l’Àrea de Recursos Humans.

En el moment que l’Ajuntament confirmi l’assistència  a un curs, rebreu la comunicació pertinent.

Recordeu mirar persona destinada abans de demanar una formació.

PLA DE FORMACIÓ TRANSVERSAL 2016-17
  
Desenvolupament, formació i selecció