Taules retributives de l'1%

CCOO us vol informar de les Taules Retributives 2007-2016 
Des de CCOO us volem informar en primer lloc que el Consorci d'Educació de Barcelona no cobrarem aquest mes d'abril l'1%. Pel que fa al personal de l'IMEB s'abonarà amb la nòmina d'abril.

Degut a que estem a l'espera d'un dictamen jurídic per part de la Generalitat que avali aquest pagament i aquest increment en nòmina del personal funcionari de l'Ajuntament, laborals de l'Ajuntament i laborals propis del Consorci. 

Us annexem l'acta de la Mesa General de l'Ajuntament de Barcelona del dia 14 d'abril, en la que es va signar les Taules Retributives 2007-2016. Aquell mateix dia a l'acta es va fer constar el compromís d'esmenar els errors que es detectessin, per això no us les vam fer arribar.

Acta Mesa General 14 d'abril


Avui, 21 d'abril, a la Mesa General ens hem tornat a reunir per tal d'incorporar les esmenes que ja s'han detectat.

Us annexem l'acta  de la reunió d'avui i les Taules Retributives 2007-2016 que s'han tornat a signar amb les esmenes corresponents.

Acta Mesa General 21 d'abril

Taules Retributives Sentència

Taules Retributives 2016