Pagament de la sentència de l'1% guanyada per CCOO
Des de CCOO volem comunicar-vos, que avui hem signat les noves taules retributives del 2007 al 2016 pel pagament de la sentència de l’1%. Tot el personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Barcelona i Organismes Autònoms adherits a l’acord de condicions laborals, cobrarem el pròxim 28 d'abril.


A demanda de CCOO s'ha acordat, que un cop executada la sentència es farà un mostreig per tal de comprovar-ne la correcta aplicació i comunicar-ho al jutjat com a part demandant.

En referència als Ens Instrumentals, l’Ajuntament de Barcelona ha encarregat uns dictàmens als seus serveis jurídics amb l’objectiu de poder determinar el pagament de la sentència. D’aquests dictàmens encarregats per l’administració, el de l’Agència de Salut Pública i el del Consorci d’Educació, són favorables, en quant l'Interventor del Consorci Sanitari de Barcelona i l'Interventor de la Generalitat realitzin els informes corresponents s'iniciarà el procés de pagament.
Aprofitem també per recordar que si algú coneix familiars de companys difunts que haguessin treballat entre 2007 i 2016 a l’administració, s’han de posar en contacte amb Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona, per conèixer el procediment per poder cobrar l’abonament de la sentència de l’1%. L'Administració habilitarà una adreça de correu electrònic per poder rebre dubtes o aclariments i així poder donar resposta a les nostres consultes.