Drets Laborals

Drets de les treballadores EmbarassadesDonat el nombre de peticions d’informació que ens han arribat en relació als drets laborals de les treballadores embarassades, us fem saber que:

- La baixa per risc durant l’embaràs (per la mútua) es tramita a través de l’IMEB i la persona responsable és la Rosa Escofet (telèfon: 934023552). Es concedeix a les 26 setmanes de gestació (24 en el cas de bessons) i s’ha de començar a tramitar entre dos i tres setmanes abans. Per obtenir-la s’ha d’estar treballant ja que el motiu és per risc durant l'embaràs i sinó s’està treballant no existeix aquest risc. Es cobra el 100% de les retribucions.


- Les treballadores que durant l’embaràs causen baixa per qualsevol motiu tenen dret a un complement per incapacitat temporal fins al 100% de les retribucions. Per poder rebre aquest complement s'ha de notificar l'embaràs en el moment de la baixa.