CCOO presenta una petició exigint al Departament la recuperació dels drets perduts

Si en el Departament d'Ensenyament es recuperen els drets també els recuperarem el  personal municipal.

 







 VOLEM RECUPERAR ELS DRETS PERDUTS

El 27 d’abril els representants de CCOO a la mesa sectorial van fer entrega a l’Administració d’una petició, registrada prèviament, per exigir la recuperació dels drets perduts des del 2010. L’acord del 2005, signat en solitari per CCOO, aplega una part important de les millores aconseguides pel sector i per això emplacem a l’Administració a garantir, en el marc de la negociació, les condicions necessàries per a la reversió d’aquestes modificacions i suspensions fins a la seva total reposició: 
  • Cobertura de les substitucions des del primer dia.
  • Recuperació de les 23 hores lectives a primària i de les 18h a secundària.
  • Cobrament del mes de juliol dels substituts.
  • Recuperació del primer estadi als 6 anys.
  • Contractació mínima de mitja jornada.
  • Recuperació de l’oferta pública d’ocupació.
  • Formació inicial i contínua del professorat.
 PETICIÓ DE RECUPERACIÓ DE DRETS