Calendari escolar curs 2016-17

Des de CCOO us volem informar del calendari del

curs 2016-17.
Inici d’activitats dels centres educatius : dia 1 de setembre de 2016.Calendari

·   Segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, grau mitjà de formació professional inicial, d’arts plàstiques i disseny i el curs de formació específic per l’accés a aquests cicles: les classes començaran el 12 de setembre.

No obstant, en l’educació secundària, el batxillerat i els cicles de grau mitjà, aquest inici es podrà endarrerir fins al 14 de setembre. Aquests dies d’endarreriment caldrà compensar-los amb dies de lliure disposició, amb el 23 de desembre de 2016, 22 o 23 de juny de 2017.

·    Cicles de grau superior de formació professional inicial i d’arts plàstiques i disseny, curs de formació específic per l’accés, ensenyaments de règim especial i ensenyaments de centres i aules de formació d’adults: les classes començaran no més tard del 19 setembre.

·   Les classes finalitzaran el 21 de juny, llevat dels ensenyaments de règim especial que ho faran d’acord amb la seva programació acadèmica.

·   Els centres poden demanar un inici de curs gradual per a l’alumnat que inicia segon cicle d’educació infantil que, començant el 12 de setembre, no podrà anar més enllà del 16 de setembre.


·    Les proves extraordinàries de secundària, del primer curs de batxillerat i, si escau, cursos de formació específic per a l’accés a cicles formatiu es realitzaran entre l’1 i el 5 de setembre.


Vacances i dies festius      

·      Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017, ambdós inclosos.

·      Setmana Santa: del 8 al 17 d’abril de 2017, ambdós inclosos.

·      Els centres podran establir 3 dies festius de lliure disposició.

·  Tenen consideració de dies festius els que determini el departament d’Empresa i Ocupació i els dos dies de festa local. En cas que un o ambdós d’aquests dies de festa local caiguin en dia no lectiu, els centres poden afegir-los als establerts de lliure disposició.

Altres modificacions

·      Els centres poden sol·licitar organitzar jornada continuada a partir del dia 5 de juny de 2017

·   Els centres hauran de comunicar les decisions que es puguin prendre en relació a l’organització de la jornada continuada del 22 de desembre de 2016 i la del 21 de juny de 2017.

·  Els centres educatius públics de secundària que estiguin aplicant una organització horària singular que comporti un horari escolar en jornada continuada, han de sol·licitar o bé la pròrroga d’aquest horari o bé el retorn a l’horari de matí i tarda. En cas que no l’estiguin aplicant i desitgin fer-ho, hauran de sol·licitar-ho als SSTT corresponents.