Mesa de seguiment de conveni

CCOO EN LA MESA DE SEGUIMENT DE CONVENI mostra el seu desacord amb el nou model de gestió del CEB

 

 


El dilluns 14 de març hem fet reunió de seguiment de la comissió paritària.

El CEB ens ha presentat la nova organització i la seva gerent Mercè Massa ha afirmat que la idea és anar cap a un model únic de centres públics a Barcelona, aplicant les mateixes normatives i igualant la gestió dels centres municipals i de la Generalitat.

Li hem preguntat per les diferències que existeixen entre el personal dels dos col·lectius de la Generalitat i de l'Ajuntament i no sembla que tingui resposta.

Li hem recordat que el personal de l'Ajuntament estem adherits al conveni de l'Ajuntament i tenim alguns drets diferenciats,

Què passa amb el personal de més de 59 anys, a la Generalitat es jubila una gran majoria i no es fa normativa per a aquest col·lectiu. A l'Ajuntament tenim molt personal treballant amb més de 60 anys.

Què passa amb les llistes d'interinatge, vol unificar-les? Això perjudicarà a tots els interins municipals ja que tindran en molts casos menys antiguitat que personal de la Generalitat.

Què passa amb la formació, llocs de treball als que el personal municipal no hi pot accedir ( professorat a l'estranger, formació directors, etc. )

Què passa amb l'accés a la intranet tant del departament d'Ensenyament com de l'Ajuntament.

Qui haurà de ser el nostre interlocutor, els actors polítics que són els que formen part del consell de direcció, que són qui ens diu la gerent que decideixen la política a seguir?

Consell de direcció del CEB

Presidenta
Sra. M. Jesús Mier Albert

Vicepresidenta
Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví

Vocals en representació de la Generalitat
Sr. Melcior Arcarons Rua
Sr. Lluís Baulenas i Cases
Sr. Josep Ignasi Garcia i Plata
Sra. Montserrat Llobet i Bach
Sra. Carme Ortoll i Grífols
Vocals en representació de l'Ajuntament
Sr. Josep M. Castiella Viu
Sr. Miquel Àngel Essomba Gelabert
Sr. Ricard Fernández Ontiveros

Interventora
Sra. Carolina Pardo Miguel

Secretari
Sr. Ignasi Fernández Solé

ORGANIGRAMA CEB

Per tot plegat no hi estem d'acord i així li hem fet saber, no sembla que tinguin cap intenció des del Ceb de millorar les relacions amb el seu personal, en el cas que ens ocupa, PERSONAL DE CENTRES MUNICIPALS.

Nota pdf