Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals

CCOO VOL INFORMAR-VOS DEL PROCEDIMENT QUE EL CEB EN RELACIÓ ALS CENTRES MUNICIPALS, VOL APLICAR EN VIRTUT DE l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, modificada per la  Llei 26/2015, de 28 de juliol.

 

 


Divendres o dilluns el CEB té previst enviar a tots els centres municipals el procediment per a que
tot el personal del centre presenti una declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, i també per delictes de tràfic d'éssers humans, amb l'autorització expressa a l'Administració per comprovar la veracitat de la declaració.

Enviaran el document a omplir que recolliran els directors.