Reunió de la Subcomissió de la borsa de Bressol

Nova ampliació de la borsa al juny!Ja fa temps que des de CCOO hem estat treballant en aquest tema.

- Vàrem parlar amb la cap de recursos humans de l'Ajuntament.

- Vàrem demanar a la cap de recursos humans de l'IMEB convocar la comissió     de borses de l'IMEB per tractar aquest tema. 

- Hem assistit a la comissió de borses de l'Ajuntament per exposar els nostres     arguments en contra de l'ampliació.

- Hem proposat altres mecanismes per fer la neteja de la borsa sense necessitat   de fer fora a la gent.

Finalment, aquest 11 de febrer hi ha hagut comissió de borsa de treball per parlar sobre la proposta que ens van fer que consistia en ampliar la borsa de treball el mes de març. 

Des de CCOO hem mantingut la nostra posició, NO CAL FER AMPLIACIÓ DE LA BORSA I NETEJAR-LA !

Tot i així, davant el tancament de l'Ajuntament i l'IMEB de voler fer aquesta ampliació si o si, entenem que per les  treballadores  i treballadors millor fer l'examen al juny que no pas al març. Tant l'IMEB com l'Ajuntament han reconegut la necessitat de revisar l'acord de borses i així ha quedat escrit. El proper 22 de febrer hi ha la primera reunió de la comissió de borses de l'Ajuntament per començar a redactar un nou acord.

Per tant, us informem:

 - Al juny es farà l'examen.

 - Que fins el 25 de juny totes aquelles persones que hagin treballat com a          mínim un dia, tot i haver fet l'examen, passaran a formar part del bloc A,  invalidant així l'examen.

 - Que el 26 de juny es farà el canvi de la borsa actual per la nova.