L'AVALUACIÓ DOCENT EN EL RECONEIXEMENT D'ESTADIS

El 24 de febrer hem fet reunió paritària.

CCOO s'oposa a l'avaluació que classifica els centres per nivells.
El procediment de promoció docent per estadis des del 2014 recull la possibilitat de valorar la implicació del docent en el millorament de resultats del centre i s'estableixen dues modalitats d'avaluació: 

a) Aplicació al professorat dels resultats de l'avaluació del centre.
b) Avaluació voluntària de l'exercici de l'activitat docent.

Aquesta avaluació s'ha de sol·licitar:

 INFORMACIÓ ESTADIS

A consorci les dates per a la sol·licitud són del 25 de febrer a 10 de març de 2016 en instància demanant la modalitat.

Aquesta avaluació implica una sèrie de problemes:

1. Classificació de centres de nivell 1 a 4.
2. Discriminació entre personal, no tothom pot optar a l'avaluació tipus a. Els centres que obtenen nivell 3 i 4 són els que poden tenir avaluació tipus a. Els centres només de FP no són avaluats.

El professorat que exerceix en centres d'educació especial, de formació especial, de formació d'adults, d'ensenyament de règim especial o en serveis educatius només pot optar per l'opció b.

CARTA AL COMISSIONAT D'EDUCACIÓ

VALORACIÓ CCOO