Demanem convocatòria immediata de la Mesa de Negociació


CCOO exigim l'aplicació de la sentència de l'1% i la convocatòria de la Mesa General.Avui el Primer Tinent d’Alcalde (Gerardo Pisarrello), el Regidor de Presidència (Eloi Badia), el Gerent de Recursos (Joan Antoni Llinares) i el Gerent de Recursos Humans i Organització (Fernando Daroca), ens han convocat a una reunió informativa sobre línies estratègiques generals. 

Quina ha sigut la nostra sorpresa en trobar-nos amb el següent ordre del dia:

1. Punt informatiu sobre l’1%

2. Apunt sobre el procés d’elaboració de les clàusules de contractació pública socialment responsable.

3. Marc general del pla de recursos humans 2016-2019 (o sigui oferta pública i processos de selecció)

D’entrada hem escoltat les seves propostes, CCOO els hi hem dit clarament que no són matèries per tractar en una reunió, s’han de tractar a la Mesa General, a CCOO ens preocupa que qüestions tan importants, que afecten els treballadors/es no es tractin als òrgans de representació legals, per això exigim la convocatòria immediata de la Mesa General.

Pel que fa al punt de l’1%, el Gerent de Recursos Humans i Organització ha formulat que demana un acord d’aplicació de la sentència, que permeti pagar els endarreriments en terminis durant 3 anys, que hem de negociar com fer l’increment dels complements salarials, i ha tornat a posar en dubte que el pagament s’hagi de fer extensiu al personal laboral, ha dit que ens farà una proposta.

CCOO hem reiterat el que ja hem dit mil cops, ara, ja no és temps de negociació, el nou Govern Municipal ha tingut temps d’ençà que van guanyar les eleccions municipals per negociar i han preferit esperar a la darrera resolució de la sentència. CCOO té la mateixa postura que ha mantingut sempre, HAN D’APLICAR LA SENTÈNCIA PER A TOT EL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT (FUNCIONARI I LABORAL), ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS INSTRUMENTALS I CONVOCAR MESA GENERAL PER INFORMAR-NOS.

Tornem a recordar al Govern Municipal que tenen 2 mesos des de la notificació de la resolució per acatar-la o demanarem l’execució forçosa. En cas d’haver d’arribar a aquest extrem està clar que els treballadors i les treballadores de l’Ajuntament de Barcelona ens mobilitzarem pel que és nostre i fa anys que ens neguen.

Com sempre CCOO defensarem els drets laborals dels empleats i empleades Municipals, als jutjats, al carrer i on calgui. Després de gairebé 6 anys de lluita ja no ens serveixen les excuses, en 15 dies han tingut temps suficient per calcular com aplicar la sentència.


EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA JA ENS HA DONAT LA RAÓ, QUE MÉS VOL L’AJUNTAMENT? SORTIM AL CARRER I RECLAMEM L’APLICACIÓ DE LA SENTÈNCIA!