Comitè de salut laboral de l'IMEB

Constitució del Comitè de Salut Laboral de l'IMEB
S'acaba de constituir el Comitè de Salut Laboral i els delegats/des per part de CCOO són:

- Joan Medina per Escoles Bressol i Espais Familiars
   joanmedina@ccoo.cat

- Carme Castro per laborals, Escoles Bressol i Espais Familiars
   castrocarmenrivera@gmail.com

- Víctor Béjar per Ensenyaments artístics (Escoles de Música i        Conservatori)
   victorbejarccooimeb@gmail.com


Si teniu qualsevol consulta estem a la vostra disposició.