CCOO PACTA EL COBRAMENT DE L'1%

Els treballadors i treballadores cobraran amb la paga d'abril.
ACTA MESA GENERAL 18.2.2016

Avui, ens han informat que compliran la sentència.

L’increment salarial es farà de forma proporcional a les retribucions de cadascú. Els endarreriments es pagaran d’un sol cop.

Cobrarem el personal funcionari i laboral (actius i passius), de l’Ajuntament i dels Organismes Autònoms i Ens Instrumentals!!!

CCOO CELEBREM QUE, FINALMENT, S’ACATI LA SENTÈNCIA DE L’1% QUE TANT D’ESFORÇ ENS HA COSTAT GUANYAR.

Volem agrair el suport que hem rebut per part de tots els treballadors i les treballadores així com el rebut per part dels sindicats que formen part de la Mesa General. 

CCOO verificarem que el pagament s’adeqüi als termes de la sentència, per tal de poder comunicar al Jutjat Contenciós Administratiu que la sentència s’ha executat correctament, ja que com a part demandant és la nostra responsabilitat.

CCOO hem lluitat molt per tal de fer efectiu el dret que no ens van reconèixer en el seu moment, finalment s’ha fet justícia amb una llarga reivindicació dels treballadors/es de l’Ajuntament de Barcelona que tothom veurem materialitzada a les nostres nòmines. Continuarem en la mateixa línia, reivindicant els drets de tota la plantilla de cara a la negociació del pròxim Acord de Condicions Laborals.