Borsa de treball bressol

L’IMEB vol tornar a netejar la borsa! El dijous 4 de febrer, després de mesos demanant-ho, l’IMEB ens va convocar a la comissió de la borsa d’educadors/es d’escola bressol. Els temes a tractar eren:

1- Funcionament i incidències de la borsa; CC.OO demana un millor funcionament i transparència de la borsa, a l’hora  que les educadores afectades puguin conèixer en cada moment els moviments de la borsa.


2- Normativa sobre excedències per cura d’un fill:; cal fer saber que totes aquelles persones interines que s’acullen a l’excedència per cura d’un fill fins que aquest fa tres anys perden la vacant que estaven cobrint un cop acabat el seu nomenament. Quan es vulguin reincorporar; si és a mig curs hauran d’esperar fins que hi hagi una nova vacant, si és a primers de curs ja es comptarà amb la treballadora per fer les plantilles. En qualsevol dels casos sempre s’ha d’avisar a l’IMEB que es vol reincorporar.  


3- Ampliació  de la borsa de treball;  se’ns  informa que segons la normativa de funcionament de les borses de treball de l’Ajuntament de Barcelona, al mes de març tocaria ampliar la borsa d’educadors/res de bressol, i com a conseqüència totes aquelles persones que no han treballat cap dia queden fora i s’han de tornar a presentar a la prova. L’IMEB  proposa prorrogar aquesta renovació fins al 25 de juny.

Què pensa CCOO?                               

En primer lloc, no trobem cap justificació laboral o pedagògica per netejar i ampliar la borsa. Actualment hi ha mes de 500 educadores a la borsa esperant a ser trucades. Totes amb  la formació requerida i moltes d’elles amb experiència als centres com a educadores de suport. Si l’IMEB considera que no són suficients persones per cobrir les substitucions hi ha altres mecanismes per actualitzar la llista. De fet, fa dos cursos vàrem signar un acord amb l’Ajuntament perquè aquestes persones no sortissin de la llista.
En segon lloc, a la comissió de borses de treball de l’Ajuntament tots el sindicats han demanat elaborar una nova normativa  (la primera reunió és a final de mes) i mentrestant  no aplicar la neteja  dels  18 mesos als organismes municipals on no s’hagi exhaurit la borsa . Dir-vos  que al mes de desembre ja vam parlar d’aquest tema, i la cap de RR.HH de l’Ajuntament, Sra. Elena Pérez no veia motius perquè a bressol s’ampliés la borsa als 18 mesos.


El proper dijous 11 de febrer tornem a reunir-nos amb l’IMEB per prendre una decisió.  CCOO no estem d’acord amb la proposta de l’IMEB.