Obertura de la Borsa d'Auxiliars Administratius

Des de CCOO us volem informar de la convocatòria per a l'ampliació de la borsa de treball de la categoria d'auxiliar administratiu de l'Ajuntament de Barcelona.

Des de  CCOO us volem informar que avui, 20 de gener de 2016, s'ha publicat la convocatòria per a l'ampliació de la borsa de treball de la categoria d'auxiliar administratiu.

Les persones aspirants disposen per a la presentació de la sol·licitud de vint dies naturals, a comptar des de l'endemà de la data de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

La presentació de les sol·licituds es pot fer de la següent manera:

  • De forma telemàtica a través del web http://www.barcelona.cat, clicant a l'espai "ajuntament.barcelona.cat", entrant a l'apartat "oferta pública" situat a la dreta d'aquest espai i triant la convocatòria anomenada "Borsa d'Auxliars Administratius 2015".
  • Excepcionalment, es podrà fer en suport paper a les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona.