Com calcular l'1%

APP per calcular l'import que han de retornar de l'1% aproximat.
 Des de CCOO hem confeccionat una aplicació per telèfon mòbil (APP) per tal que tothom pugui calcular de manera aproximada quin import ens han de retornar per la sentència de l'1%.

Cal recordar que aquesta aplicació dóna uns resultats sempre en quantitats brutes i aproximades i s'haurà d'aplicar el corresponent descompte del IRPF (els imports no són oficials, només són a títol orientatiu).

A l'APP trobareu tres opcions per calcular la quantitat que us han d'ingressar.


  • La primera opció es calcula afegint els ingressos bruts que vàrem ingressar l'any 2008.


  • La segona opció es calcula afegint l'import que ja ens van ingressar de la sentència de l'1% corresponent als anys 2007 i 2008.


  • La tercera opció és pels treballadors i treballadores arribats del 2009 en endavant i demana els ingressos de l'any 2014 i els mesos treballats.

Si l'aplicació ús dóna algun problema, aquest pot-ser degut al aparell de mòbil utilitzat. (només funciona amb Android, no funciona amb Iphone).