CEB LA PAGA DE NADAL DE DOCENTS I LABORALS


CCOO ACORDA QUE ELS DOCENTS I LABORALS COBRIN UNA PAGA DE NADAL (AVANÇADA).ACTA ACORD 15.12.2015

DOC. INFORMACIÓ DOCENTS I LABORALS

SOL·LICITUD PER DEVOLUCIÓ BESTRETA

Avui a la reunió de la mesa de seguiment s'ha acordat continuar amb l'avançament de pagues, en aquest cas de la del 2012. Així cobrarem al desembre un sou i un 76% de la paga del 2012 avançada (ja vam cobrar un 24%). I quan se solucioni a la Generalitat ho regularitzaran.

Qui no vulgui continuar cobrant bestretes podrà renunciar-hi.


Treballant en equip, la gent de ccoo ha sabut girar una situació que es presentava molt complicada.

No podem abaixar la guàrdia, ens queden molts drets per recuperar.

AVUI 15 de desembre 
a les 17'30 a la 
Plaça Sant Jaume  
hi ha concentració de treballadors públics.

Tu hi fas falta.