Catedràtics 2015

CCOO us informa que s'ha publicat la proposta dels nous catedràtics 2015.

 

 

 

El nomenament tindrà efectes des del dia 1 de setembre de 2015.

En el link teniu la informació.

CATEDRÀTICS

L'Àrea de Recursos Humans del Consorci d'Educació de Barcelona publicarà les dates en què els aspirants podran recollir els mèrits  al·legats.

Si algú té molta pressa que truqui i pregunti quan pot passar. Telèfon: 93 5511000.

No es retornen ni els fulls d’ autobarem ni els projectes. Els mèrits no recollits pels aspirants se’ls queda l'Àrea de Recursos Humans del Consorci d’Educació de Barcelona per a la seva custòdia, juntament amb els projectes, per un temps no inferior a un any.