Reunió amb Recursos Humans i Organització de l'Ajuntament


CCOO informa de la reunió informativa amb Recursos Humans i Organització de l’Ajuntament
 


El passat 30 de setembre, representants de la Junta de Personal i del Comitè d’Empresa hem mantingut una reunió informativa amb la Gerència de Recursos Humans i Organització. Ens han traslladat els últims canvis del Sistema d’Ordenació Municipal (SOM) pels nivells directius i sobre l’aplicació del Reial Decret-Llei 10/2015, d’11 de setembre (RD 10/2015).

L’únic que ens ha pogut informar sobre el RD 10/2015 és que el pròxim més de desembre al personal actiu:

Pagaran el 26,23% de la paga de Nadal de 2012 a les persones que no es van acollir a la bestreta, atès que ja han cobrat el 24,9%.

Pagaran el 24,9%+26,23% a les persones que es van acollir a la bestreta. S’HA DE NEGOCIAR DE NOU L’AVANÇAMENT DE LA RESTA DE LA PAGA.

Al personal passiu en el mes de novembre i d’ofici es farà l’ingrés del 26,23% de la paga de Nadal del 2012.

Totes les altres matèries del RD 10/2015 s’han de tractar a la Mesa  General de Negociació.

CCOO hem reiterat que el 15 de setembre ja vam demanar formalment la Convocatòria de la Mesa General de Negociació perquè fins que no es convoqui no es poden aplicar les recuperacions que falten (dies d’assumptes personals per triennis, dies addicionals de vacances per antiguitat) ni negociar de nou l’avançament del 50% que manca per cobrar de la paga de Nadal de 2012 mitjançant d’una bestreta (que acaba el 31 de desembre del 2015).

En relació amb l’expedient de modificació del SOM pel nomenament del personal d’alta direcció, des de CCOO ja vam presentar un escrit per exigir la seva retirada immediata, perquè es tracta d’una operació encaminada a consolidar l’opacitat i la manca de transparència en el sistema de provisió d’aquests llocs de treball.


Us anirem informant de totes les novetats.