Mesa de Negociació de l'Ajuntament de Barcelona

15 d'octubre, reunió de la Mesa General de Negociació.


El 15 d'octubre a la Mesa General de Negociació es va tractar el pagament de la paga de Nadal de 2012, l'aplicació del RD 10/2015, la modificació del Sistema d'Ordenació Municipal que ha fet l'administració sense consultar als sindicats per regular el personal d'alta direcció, l'oferta pública i l'1%.

1. Recuperació de la paga de Nadal del 2012

La Gerència de Recursos Humans ha comunicat que es pagarà a la nòmina de desembre: 


  •  26,23% a les persones que no van avançar les pagues.


  • 26,23%+24,9 a les que sí les van avançar.

Les persones jubilades cobraran al novembre.

Des de CCOO hem exigit un posicionament de l’Administració sobre el pagament de l’altre 50%, el Gerent ens ha comunicat que esperen l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) de 2016 i l'aprovació dels pressupostos de l'Ajuntament.

CCOO hem estat ferms a l’hora d’exigir un compromís sobre l’avançament de les pagues en el supòsit de que els PGE 2016 no contemplin el pagament. Finalment la Gerència s’ha pronunciat a favor de l’avançament.


2. Oferta Pública

Sobre l'Oferta Pública s'ha proposat repartir 28 places que quedaven pendents entre:
10 TS en Economia
5   TS en Informàtica
8   TS en Informació
5   TS en Gestió
Sota els criteris de consolidació de llocs de treball i de creació de borses que són necessàries. 

Des de CCOO hem demanat que aclareixin quins són tots el processos d'Oferta Pública i de Promoció interna pendents per tornar a fer el calendari i que es retardin més. CCOO treballarà perquè l'Oferta Pública s'ampliï tot el que permeti la llei.


3. L'1%

Sobre l’1%, tot i no figurar a l’ordre del dia, CCOO hem reclamat a la Gerència de Recursos Humans i Organització un posicionament clar, ens han contestat que esperen a la resolució del jutjat, així que del compromís de l’Alcaldessa res de res. 

CCOO no pararem de lluitar pel  pagament de la sentència de l’1% i continuarem denunciant que va haver un compromís per part de l’equip de Govern Municipal que no s’està complint.

Tan bon punt hi hagi alguna novetat més us ho farem saber.