FONS ACCIÓ SOCIAL 2014. RESOLUCIÓ

CCOO US INFORMA DE LA PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEFINITIVA DEL FAS 2014.

El Consorci d'Educació ha publicat la llista definitiva:

LLISTA DEFINITIVA Avui s’ha publicat a la Gaseta Muncipal la relació definitiva dels AJUTS DEL FONS D’ACCIÓ SOCIAL vinculats a les sol·licituds presentades el mes de juny passat amb factures de 2014, tal com us reproduïm a continuació:
“Aprovar i fer pública la relació definitiva d’ajuts aprovats i denegats a la convocatòria per a la concessió d’ajuts del fons d’acció social per a l’any 2014, amb indicació de l’import concedit per empleat/da. La relació d’ajuts aprovats i denegats, estan exposats en els taulers d’anuncis de l’Ajuntament de Barcelona i en els taulers d’anuncis dels organismes autònoms i ens instrumentals adherits a l’Acord. Així mateix aquesta informació es pot consultar en l’Oficina d’Atenció al Personal de l’Ajuntament de Barcelona (C. Escar, núm. 1, 1a. planta), en els departaments de personal dels organismes autònoms i ens instrumentals adherits a l’Acord de condicions de treball, i en la intranet municipal en l’apartat específic del Fons d’Acció Social.”
L’IMPORT DEFINITIU ÉS DE 144,75 
EL COBRAMENT  ES FARÀ EFECTIU A LA NÒMINA  DE NOVEMBRE
Aquests ajuts estaran sotmesos a retenció a compte de l’IRPF perquè l’Agència Tributària encara no ha donat resposta a la “Pregunta vinculant” que va formular l’Ajuntament sobre el tema.
CCOO ha demanat insistentment durant tot aquest any que l’Ajuntament resolgui aquesta qüestió, perquè entenem que bona part d’aquests ajuts no haurien d’estar sotmesos a retenció de l’IRPF. Malgrat això, l’Ajuntament no ha formulat a l’Agència Tributària una “Pregunta vinculant” fins fa poques setmanes, i en canvi ha encarregat un Informe jurídic extern que no ha resolt res.
NO ÉS QUE NO VULGUEM PAGAR ÉS QUE NO VOLEM PAGAR 3 VEGADES PEL MATEIX
Un cop més les treballadores/dors del CEB no podran consultar la llista en la Intranet Municipal. Fins quan aquesta discriminació?
La suma dels ajuts per les sol·licituds a presentar durant el 2016 serà de 350.000 ?.
Per qualsevol consulta sobre el tema, us podeu adreçar a a nostra Secció sindical.