AVALUACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS A LES ESCOLES BRESSOL

CCOO ACONSEGUEIX QUE L' IMEB FACI L'AVALUACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS A LES ESCOLES BRESSOL.

ÉS IMPRESCINDIBLE LA TEVA PARTICIPACIÓ.

 

 

CC.OO va demanar al Servei de Prevenció  de l’ IMEB la realització d’una avaluació de riscos psicosocials, davant la detecció de situacions que podien ser de risc i l’obligació de realitzar aquesta avaluació a tots els seus centres de treball segons la normativa vigent( Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals),

S'ha creat un grup específic de treball format per representants  de l’empresa, tècnics de prevenció i representants dels treball@dors,  s’ha acordat una metodologia i un calendari per avaluar totes les escoles bressol de l’IMEB, el procés durarà un mes i començarà el 27 d’octubre.

Com afecten els riscos psicosocials a la feina i a la salut?

El riscos psicosocials  són els aspectes del treball relacionats amb l’organització de la feina, el seu contingut o la seva realització, que ens poden afectar en la salut (física, psíquica o social) i en el desenvolupament del treball . Amb la metodologia que es farà servir  (PSQCAT21) mitjançant un qüestionari es mesuren 21 factors  de riscos (ritme de treball, suport dels superiors, control sobre els continguts, reconeixement personal, suport social, conciliació familiar, etc.)

Com pots participar-hi?

És cabdal la participació de tothom, es tracta de  què totes i tots els treballadors omplim un qüestionari  anònim. La informació és totalment confidencial i serà analitzada per personal tècnic. No es poden identificar les respostes individuals de cap persona.
El Servei de Prevenció ha enviat a totes les escoles  el calendari i el lloc per complimentar el qüestionari.

Informa’t a la teva escola . Totes les treballadores (substitutes, terços, interines) tenen  dret a participar i l’escola ha de facilitar la seva participació. 
Un cop s’analitzen les dades es detecten els factors de risc psicosocials, es proposen mesures correctores i es  planifica l'activitat preventiva.

Per a qualsevol consulta:

joanmedina@ccoo.cat