ESTADIS PROMOCIÓ DOCENT

CCOO VOL RECORDAR-VOS QUE ELS ESTADIS DE PROMOCIÓ DOCENT NO SÓN D'OFICI. CAL DEMANAR-LOS.
Els canvis introduïts ( unilateralment) per la Generalitat de Catalunya i d'aplicació al personal municipal de l'any 2010 introdueixen un seguit de canvis lesius.
Potser els més destacats són:
1- El primer estadi s'assoleix amb 9 anys i no amb 6 anys com era fins el moment.
2- Els estadis no es consoliden amb efectes retroactius. Cal demanar-los amb una antelació de 3 mesos al moment de compliment i es fan efectius a la nòmina del mes següent a la consolidació. No tenen efectes retroactius.
3- Canvis en l'assoliment dels crèdits necessaris.
4- El primer estadi s'assoleix amb 9 anys i un crèdit.
Els següents amb 6 anys i quatre crèdits.


PDF explicatiu.

Comparativa CC.AA

+ INFO 

Model sol.licitud 
RETRIBUCIÓ PER CADA ESTADI
Complement ESPECÍFIC PER ESTADIS

A partir de juny 2010
1r estadi
2n estadi
3r estadi
4t estadi
5è estadi
mes
102,97
108,29
122,78
132,96
116,38
Acumulat mes
102,97
211,26
334,04
467,00
583,38
Acumulat any
1.141,58
2.957,64
4.676,56
6.538,00
8.167,32