Paga dels 44 dies del 2012

CCOO us recorda que la Generalitat i el CEB van rectificar sobre el pagament dels 44 dies de la paga del 2012

CCOO va denunciar, des del primer moment, que amb l’aplicació del descompte del 5% del salari de 2012, en fer-se sobre una quantitat superior a la realment percebuda en aquell any, la Generalitat s’estava apropiant de forma no lícita d’una part de les retribucions dels seus treballadors i treballadores, després del contenciós de CCOO, la Generalitat va reconèixer l'error i el descompte serà sobre les retribucions realment percebudes i no sobre les teòriques de 2012 i que farà l’actualització a la nòmina del mes de juliol.

El consorci ho regularitzarà a la nòmina de juliol o d'agost depenent de si l'IMI ho pot incorporar.


Al juliol cobraran els 44 dies de la paga del 2012 els laborals no docents que no tenen bestreta, recordem que els docents ja l'han cobrat.

Document del CEB incidències nòmines juliol