ELS CENTRES DOCENTS I LA CALOR


CCOO treballa pel confort tèrmic en el lloc de treball.El 30 de juny en el comitè de salut laboral del Consorci d'educació, CCOO vam demanar que es fessin mesures de temperatura i humitat en 2 instituts que ens havien comunicat que tenien problemes amb la calor.

En un principi ni el servei de prevenció ni l'empresa estaven d'acord amb nosaltres, però amb l'argumentació que vam enviar més tard ( el full que adjuntem) ens felicitem pel seu bon criteri d'acceptar fer les mesures i planificar-les pel curs 2015-16 en el tercer trimestre. Sabem que la calor la patim ara i la patirem al setembre i que sembla molt lluny, però és un començament.

Aquí hi ha un full informatiu amb idees de com tractar els problemes amb la temperatura.
L'empresa ha de aplicar mesures preventives, en alguns casos des dels propis centres. A més hi ha mesures preventives organitzatives com descansar un temps cada hora en una zona fresca, moure despatxos en zones més fresques de l'edifici, modificar horari per evitar les hores de màxima temperatura, s'ha de veure en cada cas concret les que es pugin aplicar.