Carta Oberta de CCOO

Carta Oberta de CCOO a la nova corporació Municipal


La secció sindical de CCOO a  l’ IMEB-CEB davant la nova corporació municipal vol fer arribar als treballadors i responsables municipals un seguit de preocupacions.

Les polítiques dels darrers anys en l’àmbit municipal han produït un seguit de malestars en tots els àmbits educatius municipals que voldríem manifestar en públic amb l’objectiu de millorar l’educació a la nostra ciutat.

El procés d’abandonament dels centres docents i l’acció educativa municipal per part del darrer consistori i  que té també l’origen en governs anteriors ha tingut efectes absolutament desmotivadors a les plantilles municipals.

A nivell organitzatiu continuem després de 10 anys d’aprovació de la Carta Municipal amb dues empreses ( IMEB i CEB) que gestionen diferents sectors educatius; constatem que en aquests darrers anys no s’ha avançat en resoldre aquesta disfunció i que per part de l’Ajuntament, en referència a les escoles gestionades pel Consorci d’Educació, ha deixat a la pràctica d’exercir-ne  la seva titularitat.

A nivell concret a l’IMEB s’ha produït un desmantellament del model de gestió de les escoles Bressol i l’aposta per un  model d’escoles Bressol externalitzades. Urgeix tornar a l’anterior model i millorar-lo per tal d’oferir a la ciutat un model educatiu de la petita infància de qualitat i a l’abast de tothom.

Les escoles de música i el Conservatori han patit també un seguit de mesures que han incrementat el malestar entre el personal i la qualitat del servei. En quant a model també s’ha apostat per un model d’escoles externalitzades vinculades a projectes urbanístics i sense una aposta decidida pel seu creixement.

En el CEB s’ha produït una confusió, entenem que intencionada, entre la gestió dels centres i l’exercici de la seva titularitat. Mesures preses a la Conselleria d’Ensenyament pensades per a les seves plantilles a tot Catalunya i “justificades” per la seva situació financera s’han aplicat de manera directa i sense preveure les seves conseqüències als nostres centres. Mesures que han significat l’acomiadament de personal interí, la detracció de pagues extraordinàries i l’increment d’hores lectives, entre d’altres, que han provocat una desmotivació generalitzada en els nostres centres.

A aquesta situació de desmotivació i manca de condicions adequades per exercir de  manera digna la nostra feina cal afegir-hi el creixement alarmant del personal en precari. Les prioritats de l’anterior Consistori en matèria d’oferta pública han oblidat sistemàticament el sector educatiu, tenim en aquests moments xifres  d’interinitat que van del 20% en el millor dels casos al 55% a la FP i a les Escoles Bressol, paradoxalment cada cop hi ha més centres portats íntegrament per personal interí.


Urgeix el diàleg per trobar solució a totes aquestes disfuncions, CCOO ens posem a disposició per explicar en detall aquesta situació dels treballadors/es municipals i aportar-hi la nostra voluntat d’acord per millorar l’educació d’aquesta ciutat.

Carta oberta en PDF