REVISIÓ GINECOLÒGICA

L'Ajuntament i el Pamem han signat un acord per fer una extensió de la revisió mèdica de les treballadores, facilitant la possibilitat d'una revisió Ginecològica.


Poden demanar-la totes les treballadores de l'Ajuntament de Barcelona (funcionàries de carrera, funcionàries interines, substitutes, laborals fixes, laborals temporals). 


Telèfon per demanar hora : 93 325 95 00