LA SALUT DELS DOCENTS


CCOO TREBALLA PER LA VISIBILITAT DELS PROBLEMES DE SALUT DELS DOCENTS
La direcció provincial de l' INSS de Bizkaia ha considerat un període de baixa per ansietat  com de baixa per accident de treball.

CCOO ha demanat que las malalties  psicosocials figurin a les avaluacions de riscos, especialment en els sectors educatiu i  sanitari.


ANSIETAT COM ACCIDENT LABORAL

Aquest és un exemple de la importància d'anar a la mútua quan tenim un problema de salut relacionat amb la feina que fem. És important recordar que no és el mateix una baixa per contingències comuns que una baixa per accident laboral, el tractament a nivell econòmic és diferent.

Els accidents laborals s'han de declarar i se n'ha de fer seguiment, es fan estadístiques i estudis.