Què passa amb la Paga de Nadal 2012 ?


La paga de nadal 2012


A partir  de la disposició  addicional dels Pressupostos Generals de l’Estat 2015,  l'Ajuntament de Barcelona  va convocar a  la Junta de Personal  a una reunió per informar que pagaria la part meritada de la paga de Nadal de 2012, però sense mostrar una intenció clara de negociació. 

El  resultat és que  els  44 dies  de la part meritada (24’04%) de la paga els abonaran a la nòmina de maig només a les  persones que ja no estan en actiu a l'empresa  o que no van demanar l’avançament  de les pagues en el seu moment. 


La resta del col·lectiu - la majoria-   haurem que continuar esperant a que ens paguin uns diners que són nostres. La resta de la paga de Nadal també és matèria de negociació amb l'Administració durant aquest any.


CCOO recrimina a l’Ajuntament la falta de voluntat i valentia (44 dies és una misèria)  i continua pressionant i treballant perquè ens pagui tota la paga extraordinària que ens van treure.