LA GENERALITAT RECTIFICA SOBRE LA PAGA DE 44 DIES 2012

CCOO VA INTERPOSAR UN CONTENCIÓS ADMINISTRATIU i ara el Govern de la Generalitat rectifica.


CCOO, per la recuperació de retribucions i drets

El Govern de la Generalitat es veu obligat a rectificar el criteri de càlcul del retorn dels 44 dies de la paga de 2012

Al Consorci no ens ho han pogut confirmar, però és d'esperar que com sempre han fet en quan rebin la notificació des de la Generalitat ens ho aplicaran als municipals.
 
CCOO sempre ha exigit al Govern de la Generalitat que pagui a tots els seus treballadors i treballadores, de forma íntegra, la part meritada de la paga de 2012 com a primer pas per recuperar el total de la paga del 2012 i negociar els terminis per la recuperació de la de 2013 i 2014.

CCOO ha recorregut per la via Contenciosa Administrativa l’Acord de Govern del 10 de març de 2015 per entendre que recupera les retallades dels acords de govern de 2012 i que van quedar sense efecte per les del Govern central.

Vistes les nòmines del mes de març, hem comprovat que no havien pagat a tot el personal el 24’04% de la paga de 2012 i, a sobre, l’aplicació del 5% de descompte de les retribucions de 2012 l’havien fet sobre una quantitat que no hem cobrat de forma efectiva.

És a dir, apliquen el 5% al total de la massa salarial que hauríem d’haver cobrat sense retallades, i no a la quantitat que realment vam cobrar i que figura en el certificat de retribucions per a la Declaració de la Renda de 2012.

CCOO va denunciar, des del primer moment, que amb l’aplicació del descompte del 5% del salari de 2012, en fer-se sobre una quantitat superior a la realment percebuda en aquell any, la Generalitat s’està apropiant de forma no lícita d’una part de les retribucions dels seus treballadors i treballadores.

En el dia d’avui, el Govern de la Generalitat ha penjat una nota, al portal Atri, en la qual explica que finalment aquest descompte serà sobre les retribucions realment percebudes i no sobre les teòriques de 2012 i que farà l’actualització a la nòmina del mes de juliol.

Tot i aquesta rectificació entenem que l’actual Govern de la Generalitat pretén no pagar la resta de la paga de 2012 encara que ho fes el Govern central.

CCOO seguirem treballant per la via sindical i legal per aconseguir la recuperació de les retribucions i la resta de drets laborals i socials que ens han retallat en els darrers anys per la via de la negociació i la pressió sindical del conjunt de treballadors i treballadores.