FAS 2014 ( FONS D'ACCIÓ SOCIAL)


S’HAN APROVAT LES BASES DEL FAS DE L'ANY 2014Des de CCOO volem informar-vos que  las "BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS DEL FONS D'ACCIÓ SOCIAL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A L'ANY 2014" sortiran publicades a la Gaseta Municipal el pròxim 30-05-2015 i el termini de presentacions de sol·licituds serà:
  • del 31-05-2015 al 30-06-2015
Aquest any s'ha augmentat la quantia de 250.000 euros a 300.000 euros, per això també hem pogut fer ampliació dels següents programes a part dels que ja estaven inclosos l'any passat:
  • Ajut per a tractaments de trastorns de la comunicació.
  • Ajut per a tractaments de trastorns  generalitzats del desenvolupament.
  • Ajut per tractaments sanitaris no coberts per la Seguretat Social.
Hi haurà un període de reclamacions, al·legacions i presentació de documentació que sigui requerida per a la presentació de la sol·licitud, en el cas que algú s'hagi oblidat d’ adjuntar algun document.

Les factures que s'han de presentar són les del 2014.

L'abonament de l'import, una vegada resolta la convocatòria en el termini que s'indicarà a les bases, serà a la nòmina del més de novembre del 2015.