CATEDRÀTICS 2015

CCOO US INFORMA QUE AVUI S'HAN PUBLICAT LES BASES DEL CONCURS DE CATEDRÀTICS DE SECUNDÀRIA 2015 ( a la Gaseta Municipal )Resum 2a convocatòria de catedràtics

GASETA MUNICIPAL 30 ABRIL

Aquesta convocatòria és fruit de l’Acord d'adhesió i annex de condicions específiques del Consorci d'Educació al conveni de l'Ajuntament de Barcelona de 2011.

REQUISITS


Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o titulació equivalent a efectes de docència.  

Ser funcionari de carrera de l’Ajuntament de Barcelona, trobar-se en servei actiu i pertànyer a la categoria de professor d’ensenyament secundari.

Acreditar una antiguitat mínima de vuit anys, en el corresponent cos, com a funcionari de carrera.

Acreditar el coneixement oral i escrit de la llengua catalana.

CALENDARI

Presentació de sol·licituds: oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona i altres oficines atenció al ciutadà.

Terminis de presentació: 20 dies naturals a partir de l’endemà des de publicació de l’anunci al DOGC. ( la setmana vinent )