Normativa i horari de les Eleccions SindicalsHorari i normativa per a les Eleccions Sindicals

16 D'ABRIL 2015
ELECCIONS SINDICALS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I EL CONSORCI D'EDUCACIÓ.

HORARI DE VOTACIÓ:  8:30 a 18:30


En relació a l'acord amb l' Ajuntament de Barcelona.


"Tothom té dret a absentar-se del lloc de treball el temps indispensable per exercir el seu dret a vot."

"En el cas que per motius extraordinaris no es pogués exercir el dret a vot en horari de treball els treballadors tenen dret a tres hores a recuperar si exerceixen el seu dret fora d’horari de treball."


Els centres docents tenen unes característiques que fan que calgui una planificació prèvia en l’exercici del dret a vot, en aquest sentit CCOO us recomana que amb la suficient antelació planifiqueu el dia de votació. Estatut dels treballadors Primera edició en llengua catalana Incorpora les modificacions del Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors fins al 31 de març de 2004.

Article 75 Votació per a delegats i comitès d'empresa

 75.1 L'acte de la votació s'ha de fer al centre o al lloc de treball i durant la jornada laboral, i s’han de tenir en compte les normes que regulen el vot per correu. L'empresari ha de facilitar els mitjans necessaris per al desenvolupament normal de la votació i de tot el procés electoral.


 75.2 El vot és lliure, secret, personal i directe, i les paperetes, que han de tenir les mateixes característiques en format, color, impressió i qualitat del paper, s’han de dipositar en urnes tancades.