II Pla d'Igualtat de L'Ajuntament de Barcelona

Ja tenim II Pla d'Igualtat d'oportunitats entre Dones i 

Homes a l'ajuntament de BarcelonaL' 11 de març de 2015, la Comissió d’Igualtat de l’Ajuntament de Barcelona, on hi ha representació paritària dels sindicats, 4 CCOO, 4 UGT i 1 CGT, hem aprovat el II Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes a l’Ajuntament de Barcelona. També ha estat ratificat per la Mesa General.

Aquest Pla d’Igualtat té el propòsit d’aconseguir eliminar les desigualtats entre dones i homes a l’Ajuntament de Barcelona i les possibles discriminacions.

Aquest Pla és fruit d’una amplia diagnosi del conjunt de la plantilla municipal, inclosos Organismes Autònoms i Ens Instrumentals adherits a l’Acord de Condicions Laborals.

CCOO i UGT volem destacar com a conclusions d’aquest estudi:

No hi ha percepció de l’existència de les desigualtats.

Existeix segregació horitzontal: Les dones es concentren en ocupacions d’atenció a les persones i suports administratius; i els homes en els cossos uniformats i tècnics d’arquitectura i enginyeria.

Existeix segregació vertical: En general a tots els nivells superiors de cada categoria hi ha més presència d’homes.

Aquestes segregacions influeixen a la bretxa salarial a favor dels homes a l’Ajuntament, confirmada a la diagnosi.

Malgrat que les dones participen més a la formació, això no incideix en la promoció.

Tot i tenir un protocol que en altres coses actua sobre els comportaments d’assetjament sexual i per raó de gènere, aquest no és conegut pel conjunt de la plantilla, i no s’ha activat des de la seva existència.

Amb tot això el Pla d’Igualtat contempla 6 objectius generals:

Objectiu 1: Integrar en la cultura de l’Ajuntament de Barcelona el valor de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Objectiu 2: Augmentar la presència equilibrada entre dones i homes.

Objectiu 3: Augmentar la presència de dones en llocs de direcció.

Objectiu 4: Definir i posar en pràctica els criteris sobre comunicació i llenguatge inclusiu a l’Ajuntament.

Objectiu 5: Integrar la conciliació de la vida laboral i personal en la cultura organitzativa.

Objectiu 6: garantir un entorn segur, saludable i eliminar o disminuir els riscos a l’entorn laboral amb 
perspectiva de gènere.

Des de CCOO i UGT valorem positivament el treball fet per aconseguir aquest Pla d’Igualtat. L’anterior pla no va tenir el ressò necessari a la plantilla i no hi va haver la mateixa implicació per totes les parts.


DES DELS NOSTRES SINDICATS VETLLAREM I LLUITAREM PER ACONSEGUIR UNA IGUALTAT REAL ENTRE DONES I HOMES A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA