Retribucions Professorat de música.

 50 anys contruint presents i futurs

Què hem cobrat?

Què hem de cobrar?

  1. En la nòmina de gener, el personal que no havia cobrat tota la despesa acceptada en el FAS, va cobrar 13€.
  2. Ens han ingressat la bestreta de mitja paga extra del mes de juny de 2015. En la nòmina de desembre vam cobrar l'altra mitja.
  3. Hem de cobrar els 44 dies que signifiquen un 24'04 % de la paga extra de desembre de 2012, però encara no sabem quan. Els jubilats també els cobraran, anirem informant.
  4. En la nòmina de gener tots els substituts que tenien retallat el seu sou i horari recuperen la normalitat.
  5. Podeu trobar canvis en les nòmines ja que s'ha aplicat la nova normativa de l'IRPF, però ha pujat el brut que cobrem degut a les dues pagues extres senceres. Recordeu que es fa la regularització de l'IRPF de tot l'any, aquí pot influir si en l'any 2015 s'ha de cobrar un  nou estadi i/o un nou trienni.