Precarietat, contractació i oferta pública

 CCOO amb les interines de les escoles Bressol


 

 

L'ampliació de la xarxa d’escoles bressol i la manca d’oferta pública ha  determinat que avui tinguem una plantilla amb un altíssim índex d’interinatge (52% del total), davant d'aquesta situació CC.OO vam plantejar a la mesa de seguiment  del conveni del passat dia 5 de febrer dues propostes :

Primera, la necessitat de exigir a l’Ajuntament la  convocatòria  d'oferta pública per cobrir les vacants a les escoles bressol municipals. l’IMEB es va comprometre a demanar la reposició de les 376 vacants a l'Ajuntament , però sabem de les limitacions legals (decret  de Rajoy) i de la manca de voluntat política d’un consistori que té altres prioritats i compromisos, per això cal seguir treballant per garantir l'estabilitat als equips docents i a les treballadores.

Segona,  assegurar  a les interines que ocupen una vacant un nomenament amb el màxim de garanties d’estabilitat (que no s'hagi de renovar cada curs). Gràcies a la proposta de CC.OO i de nous canvis a l’EBEP (Estatut Bàsic Empleat Públic) , l ’IMEB  es compromet , a partir de la finalització del curs, a que les interines que cobreixin vacants i portin 3 anys treballats  a l’IMEB  passin  a tenir un nomenament que no hagin de renovar cada any (modalitat A ).

També ens van informar de què al setembre s’obriran dos noves escoles externalitzades: una, al carrer Escorial de cinc grups i que contempla una UBAI (unitat bressol d’atenció inclusiva) per a infants amb necessitats educatives especials i l’altra per a 87 infants al barri del Guinardó.

CC.OO s’oposa a la privatització de la gestió de les escoles municipals, i cridem a tot el col·lectiu a fer el possible per aturar aquest nou atac a les bressols públiques i de qualitat. Les eleccions del 24 de maig poden suposar un punt d’inflexió per aturar les privatitzacions que ha fet l’actual Ajuntament.

Tanmateix es van repassar els temes pendents i previstos fins a final de curs: concurs de trasllats, concurs de direcció (30 vacants), ampliació de la  borsa de treball de professor/a de música de tible per al Conservatori, concurs de cuina per a 52 centres i concurs per a 1  lloc de treball de Suport, 1 de la família professional General .