Última hora: pagament de part de la paga de 2012


 S'ha arribat a l'acord en la Mesa General per pagar part de la paga de 2012
L’Administració pagarà els 44 dies (un 25%) de la paga de desembre de 2012 el proper mes de març.

CCOO exigeix al Govern de la Generalitat que segueixi negociant la recuperació de les condicions laborals dels empleats públics.


L’acord d’avui de la Mesa General de la Funció Pública dóna la raó als sindicats que, com CCOO, van optar per defensar la negociació col·lectiva i la mobilització perquè tothom i sense excepcions, recuperés el 25% de la paga de desembre de 2012 i sense cap cost addicional amb reclamacions judicials individuals. Era necessari que se’ns retornés a tothom, sense excepcions i sense cap cost econòmic.

Un cop aconseguida la recuperació de la paga del 2015, de la restitució del 100% de la jornada i el salari del personal interí i de part de la paga de 2012, CCOO exigeix al Govern de la Generalitat l’establiment d’un calendari de negociacions per recuperar les condicions laborals i socials que ens van arrabassar de forma unilateral, per decret, des del 2010.

CCOO hem plantejat a la reunió de la Mesa l’establiment d’un calendari de reunions per negociar els punts que tenim pendents:

-Millorar i estendre a tots els treballadors i treballadores de la Generalitat les mesures de conciliació de la vida laboral i personal.

-Acordar l’establiment d’un calendari de negociació per recuperar el poder adquisitiu, la part pendent de la paga de 2012 i les pagues de 2013 i 2014.


CCOO mantindrà la pressió i la mobilització durant la negociació, ja que estem decidits a seguir lluitant per la recuperació dels nostres drets i dignitat.