Quan cobrem les petites recuperacions.

 50 anys contruint presents i futurs


CCOO de l'Ajuntament us fem un resum de la informació que tenim fins ara sobre els  diferents cobraments que hem de rebre aquest any

 

 

  1. En la nòmina de gener, el personal que no havia cobrat tota la despesa acceptada en el FAS, cobrarà 13€.
  2.  El dia 5 de febrer de 2015, ens ingressaran la bestreta de mitja paga extra del mes de juny de 2015.
  3. Els 44 dies que signifiquen un 24'04 % de la paga extra de desembre de 2012, els docents la cobrarem al mateix temps que la Generalitat ( mes de març). Els jubilats també la cobraran, en el Consorci encara no han rebut les instruccions de com ho han de fer, però pot ser d'ofici, anirem informant.
  4. En la nòmina de gener tots els substituts que tenien retallat el seu sou i horari recuperen la normalitat.
  5. Els nomenament incorrectes d'interins d'aquest curs 2014-15 es van corregir d'ofici gràcies a la nostra intervenció.
  6. Podeu trobar canvis en les nòmines ja que s'ha aplicat la nova normativa de l'IRPF, però ha pujat el brut que cobrem degut a les dues pagues extres senceres. Recordeu que es fa la regularització de l'IRPF de tot l'any, aquí pot influir si en l'any 2015 s'ha de cobrar un  nou estadi i/o un nou trienni.
En defensa dels serveis públics