Promoció interna de C2 a C1 de l'Ajuntament de Barcelona

Les dates per presentar la sol·licitud són del 21 de gener al 9 de febrer.


L'Ajuntament de Barcelona ha convocat una promoció interna de C2 a C1.

Són 80 places. Les persones que poden accedir són els Funcionaris que portin dos anys i el personal laboral fix amb la categoria administrativa a funcionaritzar.

Us annexem la Gaseta Municipal del dia d'avui en la qual està publicada la convocatòria.


Tenim prevista la preparació d'un curs i el temari corresponent. Si voleu més informació envieu un mail amb un telèfon de contacte a:

Raquel Pérez Rojo
projo555@gmail.com