FAS 2013 pagament complementari

CCOO de l'Ajuntament us informa que el FAS 2013 es completarà amb 13€ més per al personal que no havia cobrat les despeses senceres.S'havien reservat diners per a les reclamacions, una vegada ateses aquestes, la Comissió del Fons d’Acció Social ha acordat la redistribució entre les sol·licitud aprovades i que no havien cobrat l'import sencer de les despeses. Es cobrarà en la nòmina de gener de 2015.


Us recordem que el personal de la Generalitat té aquesta ajuda congelada, CCOO va negociar que els docents municipals formessin part de l'acord de l'Ajuntament de novembre de 2012, que va fer menor l'impacte de les retallades.