COBRAREM LA PAGA DEL 2015 I ELS SUBSTITUTS COBRARAN EL 100%

CCOO d'educació de l'Ajuntament us informa de les últimes novetats sobre les negociacions sobre els nostres drets i sou.

 

 

  Paga 2012

El retorn de la part meritada

El govern de Rajoy, mitjançant la Llei de Pressupostos, torna el 25% de la paga de 2012 al personal de l’Administració General de l’Estat. Amb la mateixa norma, habilita a les Comunitats Autònomes per a fer aquest mateix pagament. Això representa el reconeixement al dret col·lectiu a cobrar la part de la paga ja meritada, i per tant no té cap sentit fer reclamacions individuals.


La Generalitat de Catalunya manifesta que no té voluntat de retornar aquest 25%. 

CCOO exigeix al govern de la Generalitat de Catalunya que disposi el pagament d’aquest 25% a la nòmina de gener, com estan fent la major part de comunitats autònomes, mitjançant un acord sindical, sense excepcions ni costos afegits per a cap treballador o treballadora.

El retorn de la resta de la paga

CCOO exigeix al Govern d’Espanya que, de la mateixa manera que va ordenar de manera general i sense excepcions la retenció de la paga de 2012, torni de manera general, sense excepcions i de manera completa la paga de 2012, tal i com van comprometre, sense esperar la sentència del Tribunal Constitucional.Paga 2013 i 2014

La retallada d’aquestes pagues és responsabilitat exclusiva del govern de la Generalitat. CCOO exigeix la negociació immediata d’un calendari de devolucions i manté les reclamacions jurídiques corresponents.

Paga de 2015

Cobrarem la paga de 2015 i els substituts cobraran el 100%. Com a conseqüència de la pressió sindical el govern de la Generalitat va dictar el Decret Llei 9/2014 de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria de personal, on decreta que resten sense efecte, per a l’exercici 2015, les mesures previstes a la Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 que disposen, d’una banda, la reducció de les retribucions del personal en un import equivalent a una paga extraordinària i, d’altra banda, la reducció en un 15% de la jornada dels llocs de treball ocupats per personal interí.


El govern de la Generalitat ens sotmet a una nova discriminació.
Per què el govern de la Generalitat no vol pagar el 25% d’una paga que s’està pagant a tot arreu?
 
Per què es nega la Generalitat a negociar un calendari de recuperació de les pagues de 2013 i 2014 que han cobrat amb normalitat les persones que treballen per a d’altres administracions?

No hi ha cap raó que justifiqui el mal tracte i l’incompliment dels compromisos amb les persones que treballem en el servei públic; un servei públic que hem continuat prestant amb compromís malgrat les reduccions salarials, les sobrecàrregues de feina i la falta de recursos.

Les treballadores i els treballadors de l’educació hem estat molt per sobre del que ningú ens podia demanar. La Generalitat respon a la nostra dignitat amb una nova humiliació.


Per això, la gent de CCOO seguim lluitant:


· CCOO manté els processos jurídics col·lectius en marxa. Mentre no sigui imprescindible, no promourem procediments individuals que comportin costos.


· CCOO manté la mobilització. Seguim plantats a les portes del Departament d’Ensenyament (+)