CCOO interposa conflicte col·lectiu


CCOO interposa conflicte col·lectiu per exigir el pagament de l'1% als laborals

L’ Ajuntament de BCN no reconeixia que hagués de complir la sentència de l’ 1%. Forçat judicialment i per la pressió dels treballadors/es ha acabat fent un compliment parcial d’aquesta sentència.

Ara es neguen a pagar l'1% si no hi ha signatura per part del comitè d'empresa. Doncs ara interposem conflicte col·lectiu al Jutjat del Social denunciant la discriminació patida pels laborals de l'Agència de Salut Pública, l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, l'Institut de Cultura, l’Institut Municipal d’Educació, l'Institut Municipal d' Hisenda, els consorcis d’Educació, del Mercat de les Flors i del Museu de Ciències Naturals, i l’empresa municipal BAGURSA.

Us convoquem a tots i totes a una

Gran manifestació autoritzada:
Divendres 19, de 8:30h a 11:30h,
de Plaça Urquinaona a plaça Sant  Jaume.

NO ENS PODEM ATURAR!

Recordeu:

Primer que no cal pagar-ho, després que només 2007 i 08, després que només als funcionaris, després que només a alguns laborals, després... i després… i… i ara: pactes d’eficàcia limitada

 (aquells que només afecten el personal afiliat a un sindicat o a qui s’adhereix individualment)

1

CCOO VOL SABER si l'Ajuntament de Barcelona està disposat a signar pactes d’eficàcia limitada,

CCOO de l’Ajuntament vol saber si aquest és el nou model de relacions laborals.

CCOO de l’Ajuntament vol saber què en pensen la resta de sindicats presents.

CCOO de l’Ajuntament vol saber què en pensa la plantilla.

Perquè a CCOO ho tenim clar, no hi estem d’acord, perquè els pactes d’eficàcia limitada:

TRENQUEN LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA.

TRENQUEN LA REPRESENTACIÓ SINDICAL A LES EMPRESES.

TENDEIXEN A LA INDIVIDUALITZACIÓ DE LES RELACIONS LABORALS.

BENEFICIEN A L’EMPRESA A QUI NOMÉS LI CALEN ACORDS AMB COL·LECTIUS PER A
EVITAR LA CONFLICTIVITAT COL·LECTIVA.

Per tot això, les CCOO exigim:

Consolidació de l’ 1% a les nostres nòmines per a tots els treballadors i treballadores anteriors i posteriors a 2007-08.

Pagament d’endarreriments.

Pagament dels interessos de demora.

Pagament per a tots els empleats públics (laborals i funcionaris).