Canvis en el qüestionari d’avaluació de bressol


CC.OO  feia temps  que reclamàvem un canvi en el model d’avaluació de les educadores de bressol


El passat  13 de novembre l’IMEB ens va informar del nou qüestionari  i el procediment d’avaluació que regirà  aquest curs . Aquest qüestionari substitueix a l’anterior,  i avalua el grau de desenvolupament de les nostres funcions  com educadores/s  i  les competències i  destreses necessàries pel  seu desenvolupament .  L’avaluació es puntua amb una formula numèrica  en una escala de 0 a 100, on el 80% de la puntuació correspon a les funcions  i el 20% a les competències.
L’objectiu és avaluar objectivament  l’activitat de les educadores  i fer un seguiment  dels aspectes que requereixen una millora . Aquest nou qüestionari  es farà a totes les persones interines  o a les substitucions  llargues (a partir d'un mes).
En relació al procediment, hi ha un recorregut  - des de l’emissió de l’informe fins que arriba a l’IMEB -  més transparent i amb garanties perquè l’educadora conegui  el contingut de la seva avaluació.  L’IMEB es va comprometre a que totes les interines i substitutes  coneguin el qüestionari d’avaluació quan signin el contracte.
Tanmateix  ens  informen que s’està preparant un qüestionari d’avaluació  per a les directores interines.
Des de CC.OO  feia temps  que reclamàvem un canvi en el model d’avaluació de les educadores de bressol ,  en el procediment  i  en el qüestionari  mateix,  que darrerament  havia creat molts problemes.  Pensem que amb aquest model d’informe l’avaluació serà més objectiva.