I ELS LABORALS CONTINUEN SENSE COBRAR.

CCOO JA HA PLANTEJAT A L' IMEB I EL CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA LA PROPOSTA DE PAGAMENT AL PERSONAL LABORAL.


Com ja vàrem comunicar la darrera setmana. Dues empreses , dues respostes.

L'IMEB no ha donat resposta a la proposta plantejada per CCOO i per tant entenem que no vol trobar una solució per tal de què els laborals de l' IMEB no tinguin la discriminació que poden patir en la propera nòmina, si efectivament es produeix la consolidació d'una doble escala salarial.

El Consorci d' Educació de Barcelona, malgrat reconèixer, que "paguen per què volen"; demana la signatura d'un acord què en aquest moments no té la garantia d'esser vàlid, donat que no estan clares les majories en el comitè d'empresa del Consorci. Un acord que és" per què volen" però què " paradoxalment" ha de ser calcat al de l' Ajuntament.

CCOO continua reclamant el pagament als laborals perquè així ho fixa la Llei de Pressupostos generals de l'estat de 2007-08.

CCOO continua reclamant el pagament als laborals perquè l'informe d'intervenció de l' Ajuntament ho deixa clar.

CCOO no pot signar acords que impliquin que amb l'abonament de 2007-08 en tenim prou.

Recordem:

1-Abonament de l'1% 2007-08 i consolidació en els anys posteriors.
2-Consolidació en les taules salarials d'aquest increment.
3-Pagament d'interessos de demora.
4-No discriminació amb el personal laboral.


No podem caure en el joc de l' Ajuntament d'intentar dividir la plantilla i els sindicats per tal d'estalviar-se el compliment d'una sentència que per dret ÉS NOSTRE.

Per continuar reclamant podeu apuntar-vos a aquesta iniciativa,

Petició 

Per tots, laborals i funcionaris,i en defensa d'allò que és nostre.