FAS 2013 Definitiu

CCOO D'EDUCACIÓ DE L'AJUNTAMENT us informa que ja ha sortit la llista definitiva amb les adjudicacions del FAS 2013
Després de revisades les sol·licituds s'ha publicat la llista definitiva del Fons d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona.


La Comissió del Fons d’Acció Social ha acordat la redistribució proporcional sobre les sol∙licituds aprovades fixant l’import màxim per empleat/da en 180 €.

Podeu veure a:

FAS 2013