Resposta decepcionant de l' IMEB i Consorci Educació

CCOO vàrem demanar la convocatòria urgent de reunió dels diferents comitès d'empresa i la seva resposta ens decep una mica més.


Ahir dimarts 21 d'octubre i a petició de CCOO es varen reunir els comitès d'empresa de l 'IMEB i el Consorci d'Educació de Barcelona. Dues realitats , dues respostes.


A les 14 hores la reunió de l' IMEB es  va mantenir en  un to molt hostil per part de l' empresa que davant de la petició de CCOO de pagament als laborals només acceptava la submissió a allò acordat al comitè d'empresa de l' Ajuntament de Barcelona ( recordem que són uns 200 treballadors aproximadament.) . CCOO vàrem plantejar un redactat alternatiu de pagament als laborals que l'empresa va rebutjar sense  ni tant sols discutir-ho. Vàrem proposar que l'IMEB analitzes la proposta i mantenir l'esperit de diàleg i la seva resposta va ser  que  no hi ha res més a parlar.

Tot seguit en la seu del Consorci d'Educació de Barcelona, CCOO va tornar a plantejar el pagament als laborals i en aquest cas la seva resposta va ser: Esperarem a allò que s'aprovi en el Plenari de l' Ajuntament el dia 31 i posteriorment plantejarem el tema al comitè de laborals del Consorci  d'Educació.


Cal recordar que CCOO és qui va plantejar aquesta demanda a
l' Ajuntament i que  són els nostres serveis jurídics els que ens recomanen no signar acords parcials que puguin malmetre els objectius de la demanda.

- Pagament dels anys 2007, 2008.
- Consolidació en el nostre salari.
- Pagament d'interessos de demora.