Nova borsa d'audioprotetistes

CCOO de l'Ajuntament us informa que el termini de presentació de la sol·licitud és del 22 d'octubre al 8 novembre ambos inclosos.S'ha publicat la Convocatòria de procés selectiu mitjançant concurs públic per formar part de la llista d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat laboral a la plantilla municipal del centre de recursos educatius per a deficients auditius(CREDAC) gestionat pel Consorci d’Educació de Barcelona, especialitat d’Audioprotetista.


CONVOCATÒRIA