CCOO exigeix el pagament als laboralsCCOO reclama a la direcció del Consorci d' Educació i l' Imeb el pagament de la mateixa quantitat que al personal funcionari.
Aquest dijous , CCOO ha reclamat a la direcció de l' IMEB i del Consorci d' Educació una reunió urgent per tal de demanar explicacions del motiu pel qual no han procedit al pagament de la mateixa quantitat pagada al personal funcionari.

Adjuntem text:

Benvolgut,

Demanem una reunió urgent de l'empresa amb la representació del personal laboral. Proposem com a  únic punt de l'ordre del dia:

Pagament al personal laboral de la mateixa quantia que al personal funcionari.

Esperem la seva resposta,

Atentament,

CCOO.

La comissió de presidència del plenari de l' Ajuntament, les lleis de Pressupostos generals de 2007 i 2008 i l'Acord de condicions laborals de 2009, indiquen que no 
POT HAVER-HI DISCRIMINACIÓ ENTRE LABORALS I FUNCIONARIS.

Esperem la resposta de la direcció d'aquest organisme autònom i consorci, per tal d'emprendre les mesures legals que juntament amb el gabinet jurídic de CCOO ( part
demandant en aquest procés) garanteixin el pagament i consolidació del nostre salari.