Accident laboral


Què fer quan patim un accident de treball


Document en pdf             Centres d'assistència pdf


QUÈ ÉS UN ACCIDENT DE TREBALL?

“Accident de treball és tot succés anormal, no desitjat, que trenca la continuïtat de la feina de forma sobtada, inesperada i que implica un risc potencial de danys per a les persones i/o coses.”


TIPUS D’ACCIDENTS DE TREBALL

ü   -  Accident  en sentit propi: lesions materials i corporals.
ü   - In itinere: Anant o venint de la feina pel lloc habitual.
ü   - In mission: fora del centre de treball, fent un encàrrec pel centre, dins l’horari laboral. 


QUÈ FER QUAN PATIM UN ACCIDENT LABORAL

1.    Complimentar, per la persona responsable del centre, el  volant assistencial d’Activa Mútua 2008, el podeu trobar al següent link , http://www.activamutua.es/wp-content/uploads/2015/07/solicitud-asistencia-catala1.pdf

Ø  Si per urgència no fos possible anar directament a Activa Mútua 2008 o a un centre concertat, cal anar primer al centre CAP o hospital més proper a fer les primeres cures, comunicar que és un accident laboral i després anar a Activa Mútua  per fer la visita mèdica.

2. Buscar el centre més proper, el podeu trobar en aquest link; http://www.activamutua.es/ca/la-mutua/localizador-de-centros/  o bé trucar al telèfon d’urgències 900.382.238, dir la lesió que teniu i us diran a quin Centre heu d’anar.

Una vegada localitzat el centre més proper, l’accidentat/da ha d’anar acompanyat/da (si és possible), portant la sol·licitud d’assistència.

*  Recordeu que per a que sigui abonat el desplaçament a la mútua i l’assistència s’han de  conservar els justificants.

3.    Obtenció del resguard de visita.

4.    Emplenar la notificació d’accident pel director del centre. La podeu trobar al següent link http://www.edubcn.cat/ca/professorat_i_pas/prevencio_de_riscos_laborals/informacio_general_i_documents#.U3CG6_l_uSo

Enviar-la al Servei de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) abans de 48 h.

Si hi ha baixa mèdica, s’ha d’enviar el resguard de visita a la unitat de gestió administrativa de l’àrea de RRHH i còpia al servei de prevenció de riscos laborals:

El correu de Recursos Humans (RRHH);

Primària,              primaria.ceb@gencat.cat
Secundària,         secundaria.ceb@gencat.cat

PAS,                    pas.ceb@gencat.cat